Oromoon uummata guddaa  lafa (daangaa) bal’aa irra qubate, qabeenya uumamaa lakkaa’amee hin dhumne, seenaa fi aadaa guddaa akkasumas amantii mataa isa qabu. Garuu qabeenya isaa kanaan diinota baayyee horate. Walumaa galatti uummatichi biyya badhaatuu qaba yoo jedhan dhugaa irraa nama hinfageessu. Afaan dhalootaan uummatichi dubbatu Afaan Oromoo jedhama. Haa ta’u malee yeroo ammaa kana uummatichi afaan gara garaa dubbata. Afaan Oromoo heddummina nama dubbatuutin ardii Afrikaa keessatti afaan Arabaa fi afaan Hawusaatti (ummata Nayjeeriya kessa jirutti) aanee sadarkaa sadaffaa irratti argama. Baayyinni uummata Oromoo yeroo ammaa miliyoona 40 olitti tilmaamama. Sirni Gadaa fi amantin Waaqeffannaa hundee Oromummaati